Tài nguyên TTHTCĐ

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_20140930_093818.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png Co_cau_to_chuc_1.jpg So_do_TTHTCD.jpg KH_Hoat_dong.jpg Bando_cua_xa.jpg IMG_8686.jpg IMG_8666.jpg IMG_8682.jpg IMG_8680.jpg Hh9_b49_tinh_chat_cua_ruou_va_axit.flv VTS_01_1.flv Khuyen_hoc.flv DSC01504.jpg DSC01467.jpg DSC01497.jpg DSC01484.jpg DSC01455.jpg DSC01453.jpg DSC01448.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê thành viên

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Tăng Xuân Đức - Vị Xuyên - Hà Giang - DĐ: 0984782345)

  Chức năng nhiệm vụ của BGĐ- Cán bộ TTHTCĐ

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tăng Xuân Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:53' 26-12-2011
  Dung lượng: 111.2 KB
  Số lượt tải: 256
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng
  quí vị đại biểu về dự Hội nghị - Triển khai các hoạt động của TTHTCĐ
  Tháng 10 năm 2011
  Vị Xuyên, ngày 03 tháng 10 năm 2011
  Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ cho từng vị trí của ban quản lý trung tâm học tập cộng đồng huyện Vị Xuyên
  Bản mô tả chức năng - nhiệm vụ
  GiÁM ĐỐC
  Trung tâm học tập cộng đồng
  Chức năng
  Phụ trách chung, quản lý điều phối các hoạt động của trung tâm.
  Quản lý việc huy động kinh phí hoạt động của trung tâm
  Công việc cụ thể:
  Tổ chức và quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của trung tâm.
  Tuyên truyền vận động mọi thành viên tham gia
  Xây dựng kế hoạch phát triển trung tâm
  Xây dựng quy chế hoạt động của trung tâm.
  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trung tâm
  Triệu tập và điều hành các cuộc họp.
  Huy động nguồn lực
  Điều hành việc sử dụng quỹ hoạt động của trung tâm
  Liên hệ với các cơ quan liên quan.
  Tham gia quản lý thông tin, tài liệu
  Tham gia chỉ đạo chuyên môn của ban quản lý trung tâm
  Quản lý tài chính,cơ sở vật chất của trung tâm.
  Tham gia tổ chức các hoạt động trong cộng đồng.
  Giám sát, đánh giá chất lượng công tác của các thành viên.
  Viết báo cáo các hoạt động của trung tâm với các bên liên quan.
  Bản mô tả chức năng - nhiệm vụ
  PHÓ GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN
  Trung tâm học tập cộng đồng
  Chức năng
  Tham mưu cho giám đốc theo lĩnh vực được phân công.
  Công việc cụ thể
  Cùng giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển trung tâm
  Tham mưu cho giám đốc việc thực hiện kế hoạch theo lĩnh vực được phân công.
  Tổ chức các hoạt động học tập trong cộng đồng.
  Cùng giám đốc giám sát đánh giá công việc của trung tâm
  Cùng với giám đốc thực hiện huy động kinh phí.
  Cùng giám đốc giám sát đánh giá chất lượng công tác, xếp loại thi đua cán bộ trung tâm.
  Cùng tham gia xây dựng mạng lưới liên kết.
  Bản mô tả chức năng - nhiệm vụ
  CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH
  Trung tâm học tập cộng đồng
  Chức năng
  Tham mưu cho giám đốc theo lĩnh vực được phân công.
  Thu thập các thông tin, nhu cầu trong cộng đồng
  Công việc cụ thể
  Trực tiếp tham mưu cho ban giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển trung tâm
  Tham mưu cho giám đốc thực hiện kế hoạch chung của trung tâm
  Cùng tham gia tổ chức các hoạt động học tập
  Báo cáo giám sát đánh giá công việc/hoạt động của trung tâm theo kế hoạch.
  Trực tiếp tham gia khảo sát, điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng.
  Tham gia quản lý cơ sở vật chất của trung tâm.
  Tham gia quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ sổ sách của trung tâm
  Liên hệ với các cơ quan có liên quan để phối hợp tổ chức các hoạt động của trung tâm.
  Cùng giám đốc lập kế hoạch học tâp của trung tâm.
  Điều hành hoạt động của trung tâm khi được Giám đốc uỷ quyền.
  Tham gia các hoạt động học tập có liên quan đến trung tâm do các bên liên quan tổ chức.
  Tiếp nhận các thông tin, phản hồi của cộng đồng.Tổng hợp các nhu cầu của cộng đồng
  Tổ chức giao ban hàng tháng
  Chuẩn bị cáo cáo tháng, quý, năm; soạn thảo các văn bản
  Bản mô tả chức năng - nhiệm vụ
  cán bộ chuyên trách

  Trực tiếp tham gia quản lý đánh giá, giám sát các lớp tập huấn
  Chuẩn bị báo cáo tháng, quý, năm
  Soạn thảo các văn bản
  Tổ chức giao ban hàng tháng
  Được đào tạo, theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ
  Bản mô tả chức năng - nhiệm vụ
  KẾ TOÁN
  Trung tâm học tập cộng đồng
  Chức năng
  Tham mưu cho ban giám đốc về lĩnh vực tài chính của trung tâm
  Công việc cụ thể
  Quản lý các loại hồ sơ, quỹ của trung tâm
  Chi tiêu theo sự chỉ đạo của giám đốc.
  Xây dựng kế hoạch tài chính của trung tâm.
  Tham gia các cuộc họp của trung tâm.
  Cùng giám đốc quản lý tài sản của trung tâm
  Cùng ban giám đốc huy động kinh phí
  Thực hiện các nhiệm vụ khác của trung tâm theo sự phân công của giám đốc
  Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ cho từng vị trí của ban quản lý trung tâm học tập cộng đồng huyện Quản Bạ
  Bản mô tả chức năng - nhiệm vụ
  GiÁM ĐỐC
  Trung tâm học tập cộng đồng
  Chức năng
  Lãnh đạo điều hành, tổ chức mọi hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng
  Quản lý việc huy động kinh phí hoạt động của trung tâm
  Công việc cụ thể:
  Điều hành ban quản lý trung tâm và các bên liên quan xây dựng kế hoạch phát triển trung tâm
  Tổ chức việc thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển trung tâm
  Tổ chức và điều hành các cuộc họp lập kế hoạch và giám sát công việc của trung tâm
  Xây dựng kế hoạch và trực tiếp thực hiện
  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban quản lý trung tâm
  Điều hành việc sử dụng quỹ hoạt động của trung tâm
  Liên hệ với các cơ quan cấp trên, cấp dưới, các cơ quan hữu quan
  Quản lý thông tin, tài liệu
  Chỉ đạo chuyên môn của ban quản lý trung tâm
  Quản lý cơ sở vật chất của trung tâm
  Tổ chức điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng.
  Giám sát - Đánh giá – báo cáo chất lượng công tác các thành viên ban quản lý và các hoạt động của trung tâm.
  Thường trực, tiếp nhận phản hồi của cộng đồng.
  Trưởng ban thi đua, khen thưởng.
  Bản mô tả chức năng - nhiệm vụ
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Trung tâm học tập cộng đồng
  Chức năng
  Hỗ trợ sự lãnh đạo đối với trung tâm học tập cộng đồng
  Tham mưu cho giám đốc- Hỗ trợ kỹ thuật trong việc tổ chức các hoạt động học tập tại cộng đồng
  Công việc cụ thể
  Cùng giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển trung tâm
  Cùng giám đốc thực hiện kế hoạch phát triển của trung tâm
  Tham gia tổ chức các hoạt động học tập
  Cùng giám đốc giám sát đánh giá công việc của trung tâm
  Cùng giám đốc thực hiện huy động kinh phí.
  Cùng giám đốc giám sát đánh giá chất lượng công tác, xếp loại thi đua của ban thường trực
  Cùng giám đốc điều tra nhu cầu học tâp.
  Cùng giám đốc quản lý hồ sơ, thông tin.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓